SAFE-koulutus ammattilaisille

Nykyään on maailmanhistoriallisesti turvallisinta synnyttää, etenkin Suomessa ja pohjoismaissa, kiitos hyvän perusterveyden, lääkäreiden ja kätilöiden pätevyyden ja hoidon resurssien. Kuitenkin synnytyspelko on räjähtänyt käsiin. Miksi?

Tämä kertoo kuilusta turvallisen lääketieteellisen lopputuleman ja turvallisen synnytyskokemuksen välillä. Tilastollisesti puhutaan vain lääketieteellisestä lopputulemasta suhteessa synnytysten määrään vuosittain. Lääketieteellisesti turvallinen synnytys ei aina vastaa turvallista synnytyskokemusta perheelle. Henkisesti traumaattinen synnytys ei näy tilastoissa! Kuitenkin se voi olla pelottava kokemus, josta synnyttäjä ja hänen kumppaninsa eivät koskaan toivu kokonaan. 

Tiedetään, että pelko on vakavin synnytyskomplikaatiomme, joten meidän tulee käsitellä sitä niin.

SAFEn päämääränä turvallinen synnytys

SAFE on henkilökunnalle suunnattu, stressiä ja pelkoa arvioiva ja vähentävä hoitotyön malli, jonka päämääränä on turvallinen synnytys. Sen pohjalla on Peloton synnytys- metodi, joka on Ruotsissa yli 16 vuotta sitten kehitetty, tarkoin räätälöity ja arvioitu raskaana olevien ja synnyttäjien sekä heidän kumppaneidensa käyttöön.

Metodin ”äiteinä” ovat Susanna Heli (doula ja psykosomaattinen fysioterapeutti) sekä Lisa Svensson (doula ja kätilö). He eivät keksineet pyörää uudelleen, vaan keräsivät maailmalta parhaat toiminta tavat yhteen.

Turvallisuusmalli-SAFE:n tarkoituksena, että optimoimme edellytykset, jotta nainen ja hänen kumppaninsa saavat voimaannuttavan ja turvallisen kokemuksen synnyttää ja tulla vanhemmiksi. Keskitymme pelkoon ja turvallisuuteen, koska näillä on voimakas vaikutus synnytyksen fysiologiaan ja myös kokemukseen synnyttää ja tulla vanhemmaksi. Tämä tieto ja kokemus siitä, että stressi ja pelko voivat vaikuttaa negatiivisesti synnytykseen on ollut teilläkin jo olemassa, on vain kaivattu tehokkaita työkaluja ja selkeää yhteistä strategiaa.

Meillä ei Suomessa ole yhteistä synnytyshoitotyönmallia (Käypä-hoito), joka luottaa luonnolliseen, fysiologiseen ja emotionaaliseen tapahtumaan, mitä synnytys oikeasti on.

Kätilö voidaan nähdä synnytysturvallisuuden suojelijana, ainutlaatuinen asema hoitotyössä, siltana terveesti toimivan ja lääketieteellisesti poikkeavan välillä. Kätilön on siksi tärkeä ymmärtää, miten synnytyksen fysiologiaa voidaan aktivoida ja suojella. Kätilön tulee laittaa itsensä likoon tukemalla äitiä läsnäolollaan, edistääkseen synnytyksen luonnollista kulkua, vähentää lääketieteellisten toimenpiteiden määrää ja komplikaatioriskiä. Kansainvälisessä yhteenvedossa, kuten suomalaisessakin vastaavassa, löytyy pätevyyskuvaus: ”Kätilön tulee antaa fyysistä ja psyykkistä tukea naiselle ja perheelle ja edistää luonnollista synnytystä.”

Synnytyskokemuksella on kauaskantoisia vaikutuksia naisen, kumppanin ja lapsen terveydessä ja hyvinvoinnissa. On tärkeää, ettei synnytyksen hoidossa keskitytä pelkkään lääketieteeseen vaan myös synnyttäjän ja hänen kumppaninsa tunnepuolen tarpeisiin, ottamalla täysi vastuu heidän kaipaamastaan ammatillisesta tuesta.

Jotta synnytyskokemusta arvotettaisiin korkeammalle, tarvitsee myös tietämys positiivisen synnytyskokemuksen terveyshyödyistä lisääntyä.

Jatkuvan tuen vaikutuksia synnytyksessä on arvioitu useissa tutkimuksissa. Yhteenveto niistä osoittaa, että se vaikuttaa sekä synnytykseen lääketieteelliseen että kokemukselliseen lopputulemaan positiivisesti.

Kerron teille mallista lisää koulutuksessa. Luennolla saat kertauksena uusia näkökulmia tuttuihin asioihin ja käytännön harjoitteiden kautta pääset kokemaan, kuinka suuri ero on kohdata tilanteita pelossa ja turvassa, yksin tai tuettuna. Luentokokonaisuus (luento+ käytännön harjoitukset) kestää n. 5 tuntia taukoineen. Ryhmäkoon toivotaan olevan parillinen luku, jotta kaikilla on harjoittelupari. Harjoitukset ovat tärkeä osa kokonaisuutta.

Luentotilan on sovelluttava pariharjoituksiin (tarpeeksi tilava ja irrallisia tuoleja käytössä 1/pari). 

Luennoin ympäri Suomea. Kysy tarjous: anneli@katilokanssasi.fi

SAFE-koulutus ammattilaisille