Synnytyspelkokeskustelut ennen ja jälkeen synnytyksen

Synnytyspelosta kohti turvallisuuden tunnetta ennen synnytystä

Synnytyspelkokeskustelussa paneudutaan erityisesti pelkoon ja sen hallintaan. Psykofyysinen työotteeni antaa erilaisen lähestymiskulman asioiden käsittelyyn.

Pyrimme löytämään työkaluja siirtyä pelosta kohti turvallisuuden tunnetta jo raskausaikana ja synnytyksen lähestyessä. Usein käytän Peloton synnytys- metodia avuksi.

Synnytystavasta päätät yhdessä synnytyslääkärin kanssa, mutta tarjoan objektiivista tietoa ja ”ajatusten pallottelumahdollisuuden”, päätöksen tueksi. Joskus kyseinen keskustelu on tarpeen jo ennen kuin perhe uskaltaa tulla raskaaksi.

Synnytys on hyvä käydä läpi myös jälkikäteen

Synnytyksen jälkeisessä keskustelussa käymme synnytystä läpi tarpeen mukaan. Joskus on hyvä kerrata, miten se käynnistyi, eteni ja päättyi, aina kotiutumiseen ja ensimmäisiin kotipäiviin saakka? Mitä keinoja käytit selviytymiseen ja kuinka ne toimivat? Miten kukin teistä synnytyksen koki, ja mikä jäi päällimmäisenä mieleenne; odotukset, kokemukset ja tunne?

Useimmiten on kuitenkin paras keskittyä enemmän tunteisiin ja tuntemuksiin, mitä keho kertoo.  Edetään tilanteen ja toiveiden mukaan.  Minulla on turvallisen traumatyöskentelyn keinot olemassa. Kuuntelen ja myötäelän. Korostan teidän omia voimavarojanne ja selviytymiskeinojanne ja ohjaan teitä kohti eheytymistä. Tarvittaessa ohjaan teitä eteenpäin psykologille tai muille asiantuntijoille. Yksin ei tarvitse jäädä.

Tämä keskustelu on suunnattu myös puolisoille ja tukihenkilöille sekä naisille, joiden synnytyksistä on kulunut jo vuosia tai vuosikymmeniä ja jotka kantavat mukanaan synnytystraumaa. Sitä taakkaa on mahdollista keventää!

Synnytyspelkokeskustelu ennen synnytystä

KÄTILÖN TAPAAMINEN

  • 60 min. 68 €
  • 90 min. 100 €
  • 120 min. 120 €

KOTIKÄYNTI: 20€ (+ mahdolliset matkakulut)

MATKAKULUT: 10 km ylittävältä matkalta + 2 €/km. Pidemmät matkat sopimuksen mukaan.

Sunnuntailisä + 20 %.