Tietosuojaseloste

Päivitetty 11.10.2022

Tämä tietosuojaseloste koskee Kätilö kanssasi-palveluiden henkilöasiakkaiden henkilötietojen käsittelyä.

Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja sekä rekisteröidylle että valvovalle viranomaiselle (seloste käsittelytoimista).

1. Rekisterinpitäjä
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
3. Tietosuojavastaava

Nimi: Anneli Hyry/ Kätilö kanssasi
Y-tunnus: 3282575–2
Osoite: Ristikankaantie 9
Postinumero: 45100
Postitoimipaikka: Kouvola
Puhelinnumero: 040 740 1883
Sähköpostiosoite: anneli@katilokanssasi.fi

4. Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

Kyseessä on Kätilö kanssasi asiakasrekisteri. Keräämme tietojasi ajanvaraukseen, yhteydenottoon, laskutukseen, hyvän hoidon takaamiseen sekä palveluista tiedottamiseen. Keräämme vain edellä mainittuihin tarvittavia tietoja, kuten ajanvaraukseen nimesi ja yhteystietosi sekä laskutukseen ja maksuun tarvittavat lakisääteiset tiedot. Hyvän hoidon takaamiseksi pidämme potilasarkistoa. Kurssien ja koulutusten tiedottamiseksi voit halutessasi myöhemmin tilata uutiskirjeen. Käytämme tietojasi myös yritystoiminnan ja palvelujen kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaalta saadut tiedot saadaan useimmiten:
1) asiakkaalta itseltään, yhteydenottolomakkeen, tekstiviestin tai puhelun avulla
2) lähiomaiselta, asiakkaan suostumuksella
3) evästeiden avulla

Samoin kuin pidämme hyvää huolta sinusta, pidämme huolta myös tiedoistasi. Keräämme tietojasi vastuullisesti ja yksityisyyttäsi kunnioittaen. Potilaslaki määrittelee potilastietojen käsittelyn ja säilytyksen, mutta myös asiakastiedot ja mainontarekisteri säilytetään asianmukaisesti.

Asiakasrekisterin avulla ajanvaraus ja peruutukset sujuvat. Ajanvarauspaikkoja on kaksi; Vellon ajanvaraus, josta tulee ajanvaraustiedot sähköpostiin ja tallentuvat Velloon sekä paperinen ajanvarauskalenteri. Näihin tarvitsemme nimesi ja puhelinnumerosi. Kotikäyntejä varten myös osoitetietosi.

Potilasrekisteriin tarvitsemme riittävät henkilötiedot, jotta voimme identifioida ihmiset sekä riittävät potilastiedot hyvän hoidon ja sen jatkuvuuden takaamiseksi. Tätä rekisteriä sitoo potilaslaki. Potilasrekisterimme on sekä sähköinen, joka on salattu salasanalla sekä paperinen ja sitä säilytetään lukollisessa kaapissa.

Tietoja kerätään myös viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi) sekä Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

6. Rekisterin tietosisältö

Etunimi
Sukunimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Osoite

7. Tietojen tarkistaminen ja säilytysaika

Yritys ei tarkista asiakkaan antamien henkilötietojen oikeellisuutta.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, samoin kuin oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista tai siirtämistä rekisteristä toiseen. Tarkistus, siirto tai poistopyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna anneli@katilokanssasi.fi (Potilasrekisteriin liittyy lakisääteinen säilyttämisvelvollisuus, joka menee tämän oikeuden ohi.) Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa.

Mikäli asiakkaan kirjaamia tietoja ei ole viety osaksi potilasasiakirjoja, tietoja säilytetään asiakkuuden ajan sekä n.3 kk sen jälkeen, ellei toisin sovita tai niitä käytetä asiakaspalvelun kehittämiseen.

Potilaan hoitoon liittyviä tietoja säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen potilasasiakirjoista mukaisesti 12 v kuolemasta tai, jos siitä ei ole tietoa, 120 v potilaan syntymästä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Sähköiset asiakas- ja potilastietosi säilytetään salasanan takana ja paperiset lukollisessa kaapissa. Emme luovuta mitään tietoja kolmannelle osapuolelle ilman sinun lupaasi.

Lakisääteinen kirjanpito menee kirjanpitäjälle ja lakisääteiset maksutiedot kulkevat maksutavan mukaan pankin ja maksupääteyhtiön kautta.

Tietoturvaloukkauksien estämiseksi teemme parhaamme, mutta jos näin tapahtuu, olemme yhteydessä sekä viranomaisiin, että kohteeksi joutuneisiin asiakkaisiimme.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Yritys kerää evästeiden avulla henkilöitymättömiä kävijätietoja katilokanssasi.fi-sivustolla vierailevilta henkilöiltä. Tietoja käytetään sivuston ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä omien tarpeidensa mukaan. Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse tai lopettaa kyseisen sivuston käyttö.

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään asiakasrekisteriin SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostitse anneli@katilokanssasi.fi.