Synnytys on hyvä käydä läpi jälkikäteen

Synnytyksen jälkeisessä (pelko)keskustelussa käymme synnytystä läpi tarpeen mukaan. Joskus on hyvä kerrata, miten se käynnistyi, eteni ja päättyi, aina kotiutumiseen ja ensimmäisiin kotipäiviin saakka? Mitä keinoja käytit selviytymiseen ja kuinka ne toimivat? Miten kukin teistä synnytyksen koki, ja mikä jäi päällimmäisenä mieleenne; odotukset, kokemukset ja tunne?

Useimmiten on paras keskittyä enemmän tunteisiin ja tuntemuksiin, mitä keho kertoo.  Edetään tilanteen ja toiveiden mukaan.  Minulla on turvallisen traumatyöskentelyn keinot olemassa. Kuuntelen ja myötäelän. Korostan teidän omia voimavarojanne ja selviytymiskeinojanne ja ohjaan teitä kohti eheytymistä. Tarvittaessa ohjaan teitä eteenpäin psykologille tai muille asiantuntijoille.

Tämä keskustelu on suunnattu myös puolisoille ja tukihenkilöille sekä naisille, joiden synnytyksistä on kulunut jo vuosia tai vuosikymmeniä ja jotka kantavat mukanaan synnytystraumaa. Sitä taakkaa on mahdollista keventää!

SAFE-koulutus ammattilaisille

KÄTILÖN TAPAAMINEN

  • 60 min. 68 €
  • 90 min. 100 €
  • 120 min. 120 €

KOTIKÄYNTI: 20€ (+ mahdolliset matkakulut)

MATKAKULUT: 10 km ylittävältä matkalta + 2 €/km. Pidemmät matkat sopimuksen mukaan.

Sunnuntailisä + 20 %.